Herroepingsrecht

U als consument heeft het recht aan VW Professional Cleaning Equipment mee te delen dat u afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren.

Indien u een artikel wil retourneren dient u dit te melden binnen de 5 werkdagen na ontvangst op het afhaalpunt of afleveringsadres.

Het betreffende artikel moet nog in originele staat van verzending zijn, niet gebruikt, onbeschadigd alsook voorzien zijn van het label en in originele verpakking blijven.

Retouren die niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden, en eventuele schade onmiddellijk te melden aan VW Professional Cleaning Equipment.

Artikelen waarvan deze op maat besteld worden of op maat gebracht worden kunnen niet geretourneerd worden.

Indien het artikel dat u ontvangt niet het product was dat u bestelde, of indien het beschadigd aankomt, stuurt u het dan terug binnen de 5 werkdagen die volgen na ontvangst.

Wij zullen uw bestelling crediteren en uw verzendkosten vergoeden bij ontvangst van het door u geretourneerde artikel. Enkel de verzendkosten voor het terugsturen via gewone post worden vergoed.

De terugbetaling van een geretourneerd product (dat voldoet aan de voorwaarden) zal binnen de 30 dagen plaatsvinden.

VW Professional Cleaning Equipment heeft het recht geretourneerde artikelen te weigeren of niet terug te betalen wanneer de producten niet aan de voorwaarden voldoen. Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor zakelijke klanten.

Volgende